Tag Archives: mẫu móng gel

Khóa học đắp móng gel

Chương trình đào tạo kỹ thuật đắp móng gel: – Cách phân biệt gel – Kỹ thuật mài móng – Kỹ thuật sơn nền với gel màu mềm chỉ sau một phút sấy đèn – Đắp gel clear – Kỹ thuật sử dụng gel cứng – Kỹ thuật đắp móng gel với khuôn nối –