Tag Archives: móng bột

Khóa học đắp móng bột

Chương trình đào tạo kỹ thuật đắp móng bột: – Cách mài móng và vệ sinh móng trước khi làm móng bột – Sử dụng cọ đắp số 8-12-16-18 – Kỹ thuật đắp móng bột tự nhiên( Natural) – Móng bột trong suốt ( clear) – Đắp móng trắng hồng nối khuôn – Đắp móng